•   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Anmälan av nya ärenden

 •   3

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   4

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   5

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   6

  Ansökan enligt 4 kap. 1 § SoL till internatkostnader

 •   7

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   8

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   9

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   10

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   11

  Placering enligt 11§ LVU

 •  

   

 •   13

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.