Möte 2018-03-07

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:15 - 13:45 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Anmälan av nya ärenden

 •   3

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   4

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   5

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   6

  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § FB

 •   7

  Väcka talan i vårdnadsfråga 6 kap. 8a § FB

 •   8

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   9

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   10

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   11

  Anmälan om placering enligt 11 § LVU

 •   12

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   13

  Övervägande av vård enligt 2 § LVU

 •   14

  Övervägande av vård enligt 2 § LVU

 •   15

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.