Möte 2018-02-07

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
16:00 - 16:30 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Omhändertagande enligt 4 § LVU och ansökan om vård enligt 3 § LVU

 •   3

  Upplysning till tingsrätten enligt 6 kap. 20 § FB

 •   4

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.