Möte 2018-01-30

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 15:30 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Anmälan av nya ärenden

 •   3

  Omprövning av vård enligt 2 § LVU

 •   4

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   5

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   6

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   7

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   8

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   9

  Anmälan om omedelbart omhändertagande enligt 6 § 2 st LVU

 •   10

  Väcka talan i vårdnadsfråga 6 kap. 8a § FB

 •   11

  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § FB

 •   12

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL.

 •   13

  Meddelande och information 2018

 •   14

  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2017

 •   15

  Interkommunal ersättning 2018

 •   16

  Delegeringsordning 2018

 •   17

  Nyckeltal 2018

 •   18

  Remiss från KSAU Motion HBTQ-kunskap

 •   19

  Lovskola

 •   20

  Riktlinjer barnomsorg

 •   21

  Synpunkt- och klagomålshantering 2017

 •   22

  Uppföljning kränkande behandling 2017

 •   23

  Riktlinjer skolskjuts 2018

 •   24

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.