Möte 2018-01-10

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
08:30 - 09:30 IFO Konferensrum
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Anmälan av nya ärenden

 •   3

  Närvaro på sammanträdet

 •   4

  Anmälan om beslut enligt 14 § andra stycket LVU 1 gällande umgängesbegränsning

 •   5

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   6

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   7

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   8

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   9

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   10

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   11

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   12

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   13

  Begäran om förlängning av utredningstiden enligt 11 kap. 2 § SoL

 •   14

  Väcka talan i vårdnadsfråga enligt 6 kap. 8a § FB

 •   15

  Utse särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § FB

 •   16

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.