Möte 2017-08-09

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 14:00 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Anmälan av nya ärenden

 •   3

  Meddelande och information 2017

 •   4

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   5

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   6

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   7

  Begäran om överflyttning av ärende enligt 2a kap. 10 § SoL

 •   8

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   9

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   10

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.