Möte 2017-03-08

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 13:30 ANK Sammanträdesrum
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Övervägande vid placering enl 6 kap 8 § SoL

 •   3

  Placering enl 4 kap § 1 SoL

 •   4

  Överta ärende enl 11 kap 2 § SoL

 •   5

  Övervägande vid placering enl 13 kap första stycket LVU

 •   6

  Övervägande vid placering enl 6 kap 8 § SoL

 •   7

  Övervägande vid placering enl 6 kap 8 § SoL

 •   8

  Övervägande vid placering enl 6 kap 8 § SoL

 •   9

  Övervägande vid placering enl 6 kap 8 § SoL

 •   10

  Övervägande vid placering enl 6 kap 8 § SoL

 •   11

  Övervägande vid placering enl 6 kap 8 § SoL

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.