Möte 2016-09-21

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
12:30 - 13:00 Lilla sammanträdesrummet
  •   1

    Fastställande av ärendelista och val av justerare

  •   2

    Närvaro på sammanträdet

  •   3

    Ansökan om vård enligt 2 § LVU

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.