Möte 2015-06-03

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Meddelande och information 2015

 •   3

  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2015

 •   4

  Bokföringsmässiga avskrivningar 2015

 •   5

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.