Möte 2013-06-26

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Meddelande och information 2013

 •   3

  Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet

 •   4

  Köhantering till förskolan

 •   5

  Övrigt

 •   6

  Utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen

 •   7

  Omplacering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

 •   8

  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen

 •   9

  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen

 •   10

  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen

 •   11

  Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.