Möte 2019-02-12

Barn- och ungdomsnämnden
16:00 - 17:20 Studieförbundet Vuxenskolan, Skolgatan 1
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Närvaro på sammanträdet

 •   3

  Dialog om Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans

 •   4

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.