Möte 2019-02-12

Barn- och ungdomsnämnden
16:00 - 17:20 Studieförbundet Vuxenskolan, Skolgatan 1