Möte 2019-01-15

Barn- och ungdomsnämnden
13:00 - 15:15 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Anmälan av nya ärenden

 •   4

  Investeringsbudget 2020-2022

 •   5

  Val av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

 •   6

  Förordnanden enligt LVU

 •   7

  Val av representanter till Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

 •   8

  Val av representanter till Kommunala Tillgänglighetsrådet

 •   9

  Val av representanter till Lokala folkhälsorådet

 •   10

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.