Möte 2018-04-11

Barn- och ungdomsnämnden
09:00 - 12:15 Lilla sammanträdesrummet
 • Utredningsuppdrag:

  Vi ser en fortsatt ökning av avtalet högstadieelever för de kommande åren. Det finns en knapphet av lokaler på Örnaskolan och sex moduler används idag för undervisning. Man upplever ett stort tryck med många elever som skall ha sin undervisning på Örnaskolans område. Vi vet också att det finns ändamålsenliga lokaler, ex idrott och slöjd i Torup, som vad det verkar inte används fullt ut. Vi ser även att våra låg- och mellanstadieelever får lägga mycket tid för bussåkning för slöjd- och hemkunskapsundervisning vilket går ut över undervisningstiden. Vidare kommer språkvalet att bli obligatoriskt höstterminen 2018 för år 6 och man behöver se över hur detta kan organiseras på ett effektivt sätt inom kommunen.

  Huvuduppdraget är att utreda hur vi kan möta behovet av fler lokaler på Örnaskolan för att möta det ökade elevantalet. Alternativ två är att utreda förutsättningarna för ett till högstadium med placering i Torup.

  Av utredningen ska framgå:

  Ekonomi, driftsbudget och investeringsbudget samt organisation för båda alternativen.
  I uppdraget ska delaktighet med personal, elever och vårdnadshavare ske.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.