Möte 2018-02-07

Barn- och ungdomsnämnden
16:30 - 16:45 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Väcka talan i vårdnadsfråga enligt 6 kap. 8a § FB

 •   3

  Utse särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § FB

 •   4

  Väcka talan i vårdnadsfråga 6 kap. 8a § FB

 •   5

  Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § FB

 •   6

  Upplysning till tingsrätten enligt 6 kap. 20 § FB

 •   7

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.