Möte 2015-05-06

Barn- och ungdomsnämnden
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Placeringar nya förskoleavdelningar inom Hyltebruk tätort

 •   3

  Programhandling nya förskoleavdelningar i Hyltebruks tätort

 •   4

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.