Möte 2015-01-14

Barn- och ungdomsnämnden
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Anmälan av nya ärenden

 •   3

  Meddelande och information 2015

 •   4

  Val av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

 •   5

  Val av representanter till lokala folkhälsorådet

 •   6

  Val av val av representanter till kommunala handikapprådet (KHR)

 •   7

  Val av representanter till Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

 •   8

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.