Möte 2019-04-04

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
16:30 - 16:45 Hörsalen