Möte 2019-01-24

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
14:00 - 15:00 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Individärende - Information - Begäran om yttrande till IVO - inspektionen för vård och hälsa

 •   3

  Individärende - Information - Anmälan överförmyndarkansliet

 •   4

  Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap § 1 SoL i form av tecknande av socialt kontrakt

 •   5

  Individärende - Förslag till polisanmälan för brott mot socialbidragslagen

 •   6

  Individärende - Förslag till polisanmälan för socialbidragsbedrägeri

 •   7

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.