Möte 2017-08-09

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
13:00 - 13:15 Sammanträdesrummet, Arbets- och näringslivskontoret, Hyltebruk
 •   1

  Godkännande av ärendelistan

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Individärende - Ansökan om bistånd 4 kap § 1 SoL i form av vistelse på behandlingshem

 •   4

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.