Möte 2017-06-20

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
11:30 - 11:50 Hörsalen, Centrumhuset
 •   1

  Godkännande av ärendelista

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Meddelanden och information 2017 ANN

 •   4

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2017 - Arbets- och näringslivsnämnden

 •   5

  Individärenden

 •   6

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.