Möte 2013-08-07

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Godkännande av ärendelistan

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Meddelanden och information 2013

 •   4

  Uppföljning och redovisning 2013 Arbets- och näringslivsnämnden

 •   5

  Samlingskort Social Samfond 1 2013

 •   6

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.