Möte 2019-05-16

Arbets- och näringslivsnämnden
14:00 - 15:15 Kompetenscentrum