Möte 2019-04-04

Arbets- och näringslivsnämnden
14:00 - 16:30 Hörsalen