Möte 2019-01-10

Arbets- och näringslivsnämnden
14:00 - 15:00 Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset