Möte 2018-12-19

Arbets- och näringslivsnämnden
14:00 - 15:45 Hörsalen, Centrumhuset