Möte 2018-11-14

Arbets- och näringslivsnämnden
14:00 - 14:45 Hörsalen, Centrumhuset