Möte 2018-09-12

Arbets- och näringslivsnämnden
14:00 - 15:15 Hörsalen, Centrumhuset