Möte 2018-04-11

Arbets- och näringslivsnämnden
13:00 - 16:30 MP-huset, Svarvaregatan 2