Möte 2017-11-15

Arbets- och näringslivsnämnden
09:00 - 10:30 Fritidsgården, Torggatan 3, Hyltebruk