Möte 2017-04-12

Arbets- och näringslivsnämnden
14:00 - 15:40 Hörsalen, Centrumhuset, Hyltebruk