Möte 2017-03-01

Arbets- och näringslivsnämnden
14:00 - 15:00 Hörsalen, Centrumhuset