Möte 2017-02-01

Arbets- och näringslivsnämnden
13:00 - 13:30 Hörsalen, Centrumhuset, Hyltebruk