Möte 2016-12-14

Arbets- och näringslivsnämnden
13:00 - 13:30 Hörsalen, Centrumhuset, Hyltebruk