Möte 2016-11-23

Arbets- och näringslivsnämnden
13:00 - 14:15 Hörsalen, Centrumhuset