Möte 2016-10-19

Arbets- och näringslivsnämnden
13:00 - 15:00 Lilla sammanträdesrummet, Kommunhuset