Möte 2016-09-21

Arbets- och näringslivsnämnden
13:00 - 14:00 Hörsalen