Möte 2016-05-18

Arbets- och näringslivsnämnden
13:00 - 15:45 Hörsalen, Centrumhuset