Möte 2016-03-02

Arbets- och näringslivsnämnden
13:00 - 14:00 Hörsalen, Centrumhuset