Möte 2016-02-02

Arbets- och näringslivsnämnden
13:00 - 14:30 Hörsalen, Centrumhuset