Möte 2015-12-10

Arbets- och näringslivsnämnden
13:00 - 13:30 Plats har inte angetts