Möte 2015-11-04

Arbets- och näringslivsnämnden
00:00 - Plats har inte angetts