Möte 2015-09-30

Arbets- och näringslivsnämnden
00:00 - Plats har inte angetts