Möte 2015-08-19

Arbets- och näringslivsnämnden
00:00 - Plats har inte angetts