Möte 2015-05-20

Arbets- och näringslivsnämnden
00:00 - Plats har inte angetts