Möte 2015-04-22

Arbets- och näringslivsnämnden
00:00 - Plats har inte angetts